بازار کار حسابداری به چه صورت است ؟

بازار کار حسابداری به چه صورت است ؟ ، حسابداری به دلیل جوابگویی به نیازهای انسان پدید آمده است ، برای همین علت با گذشت زمان و به موازات افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بیشتر شدن پیچیدگی آن ، هدف‌ها و راه ‌های حسابداری برای جوابگویی به احتیاج های اطلاعاتی ، پیرشفت کرده است زیرا افراد ، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد عرضه مناسب منابع مالی ، احتیاج به اطلاعاتی دقیق دارند که این اطلاعات را به می توان با کمک حسابداری به دست آورد .

بیشتر بخوانید بازار کار حسابداری به چه صورت است ؟

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا ، موجودی مواد و کالا عبارت است از اقلامی از دارئی های مشهود متعلق به شرکت که برای فروش در جریان عادی فعالیت های شرکت نگهداری می شود یا در تولید کالا ها و خدماتی به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه خواهید خواند موجودی مواد و کالا

گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی ، یکی از وظایف حسابداری ارائه گزارش عملکرد مالی به استفاده کنندکان از اطلاعات مالی می باشد. حسابداران شرکت حسابداری با ارائه صورت های مالی اطلاعات لازم را در رابطه با عملکرد واحد تجاری منتشر می کنند.

در ادامه خواهید خواند گزارش عملکرد مالی

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های ثابت مشهود ، این گروه یکی از طبقات مهم ترازنامه هستند که عبارتند از : زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، اثاثیه و منصوبات، بهسازی زمین. اگر واحد تجاری از دارایی مورد نظر برای ایجاد درآمد از طریق عملیات استفاده کند، در نتیجه این دارایی در زمره دارایی ثابت مشهود قرارمی گیرد.

در ادامه خواهید خواند دارایی های ثابت مشهود

هدف صورت های مالی

هدف صورت های مالی ، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.

در ادامه خواهید خواند هدف صورت های مالی