آموزش حسابداری بازار کار

آموزش حسابداری بازار کار ، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذار ها ، اعتبار دهندگان ، مدیران شرکتها و نهاد های دولتی نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.

حسابداری به منظور پاسخ گویی به نیاز های انسان بوجود امده است. با گذشت زمان و گسترش فعالیت های اقتصادی و پیچیدگی های ان، هدف ها و روش های حسابداری برای پاسخ گویی به نیاز های اطلاعاتی توسعه یافته است.زیرا اشخاص، شزکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی به اطلاعاتی قابل اتکا نیاز دارند که به کمک حسابداری میتوان به دست اورد.


انواع حسابداری


مهمترین شاخه های حسابداری عبارتند از حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت
حسابداری مالی : این نوع حسابداری را می توان حسابداری گزارش نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می باشد که موردنیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است .دلیل اصلی پیداش این حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری و پیدایش سهام و بازار بورس شد.


حسابداری صنعتی


حسابداری صنعتی : این نوع حسابداری که به تدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود و در این سیستم هدف اصلی دانستن بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه میباشد .حسابداری صنعتی امروزه ثمره این فرایند شتاب امیز تکاملی است که اصولا همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها را دنبال میکند .


نتیجه گیری:


حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع اوری، طبقه بندی، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری درشکل ها و مدلهای خاص انجام میگیرد. حسابداری انواع مختلفی دارد که مهمترین انها عبارتند از حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی و.....