دارایی در حسابداری

دارایی در حسابداری ، دارایی منبعی است که متعلق به شرکت بوده و توسط آن کنترل می شود، می توان از آن برای مزایای اقتصادی آتی استفاده کرد. به عبارت دیگر دارایی ها اقلامی هستند که یک شرکت برای ایجاد درآمد آتی یا نگهداری از عملیاتش از آن ها بهره می گیرد.

در ادامه خواهید خواند دارایی در حسابداری

انواع مالیات برارزش افزوده

انواع مالیات برارزش افزوده ، نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.

بیشتر بخوانید انواع مالیات برارزش افزوده

ارزیابی حسابداری صنعتی

ارزیابی حسابداری صنعتی ، یکی از اصلی ترین اهداف حسابداری صنعتی تفکیک درامد و هزینه و محاسبات سود و زیان ناشی از آن ها می باشد و حسابداری صنعتی در جهت کاهش هزینه ها به تحلیل عناصر تشکیل دهده یک محصول می پردازد و اطلاعات دقیقی از هزینه های هر مرحله از تولید یک محصول به طور مشخص تعیین می کند.

بیشتر بخوانید ارزیابی حسابداری صنعتی

آموزش حسابداری بازار کار

آموزش حسابداری بازار کار ، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذار ها ، اعتبار دهندگان ، مدیران شرکتها و نهاد های دولتی نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.

بیشتر بخوانید آموزش حسابداری بازار کار

ارتباط حسابداری و بودجه و پاسخگویی

ارتباط حسابداری و بودجه و پاسخگویی ، حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است.

بیشتر بخوانید ارتباط حسابداری و بودجه و پاسخگویی